<< Zpět do Vzdělávacího centra

  • DovolenĂ©/absence se evidujĂ­ pĹ™es události/kalendář.
  • Lze si je vyfiltrovat v pĹ™ehledu "Události" u kalendáře
  • DovolenĂ© se zohlednĂ­ v reportech "VytĂ­ĹľenĂ­ tĂ˝mu"

VĂ­ce se dozvĂ­te zde:

Další možnosti práce s absancemi a dovolenou:

  1. Dovolené či jiné absence lze schvalovat - identicky jako u výkazů lze dovolenou schválit nebo zamítnout. K dispozici pro atribut "Schváleno" jsou stavy "Čeká", "Ano", "Ne".
  2. V pĹ™ehledu událostĂ­ mĹŻĹľete filtrovat nejen typem události "Dovolená", ale i stavem schválenĂ­ - pokud si napĹ™. uložíte vlastnĂ­ filtr na dovolenĂ© ke schválenĂ­, pak si takovĂ˝ pĹ™ehled mĹŻĹľete vloĹľit i na NástÄ›nku nebo do levĂ©ho panelu (v rámci personalizace).
  3. V přehledu událostí také u dovolených a ostatních absencí vidíte délku absence (počítají se pouze pracovní dny daného uživatele). Sloupce ""Délka absence" a "Schváleno" si musíte nejprve zobrazit.
  4. nastavenĂ­ "VytĂ­ĹľenĂ­ tĂ˝mu" mĹŻĹľete nastavit limit na poÄŤet dnĂ­ dovolenĂ© na aktuálnĂ­ kalendářnĂ­ rok a vidĂ­te takĂ© poÄŤet jiĹľ vyÄŤerpanĂ˝ch dnĹŻ dovolenĂ© za aktuálnĂ­ kalendářnĂ­ rok (poÄŤĂ­tajĂ­ se pouze události typu "Dovolená", kterĂ© nejsou zamĂ­tnutĂ© a kterĂ© spadajĂ­ na pracovnĂ­ dny danĂ©ho uĹľivatele).