<< Zpět do Vzdělávacího centra

CAFLOU posílá automaticky notifikace o změnách objektů nebo o komentářích v objetkech (až už e-mailem nebo upozorněním v aplikaci) na základě níže uvedených pravidel a je možné si výchozí nastavení upravit v sekci Nastavení notifikací.

Nastavení notifikací

 • Zpravidla se notifikuje tvůrce objektů (např. pokud založíte firmu, výkaz nebo fakturu apod.), uživatel s rolí na objektu (např. projektový manažer na projektu, přiřazená osoba u úkolu nebo firmy apod.), v některých případech existují výjimky, které popisujeme níže (např. notifikaci o novém výkazu v projektu se pošle projektovému manažerovi).
 • Notifikace lze na úrovni jednotlivých objektů upravit ručně. Ručně můžete začít "sledovat" objekt (a tak dostávat notifikace o změnách nebo komentářích), který nesledujete automaticky nebo naopak přestat "sledovat" objekt, který automaticky sledujete, volbou v detailu každého objektu a to kliknutím na ikonu oka. 
 • Autor akce (např.zadavatel firmy, úkolu, autor komentáře apod.) není notifikován o svých akcích = nedostáváte notifikace, pokud akci provedete vy. 

Volitelně si můžete vybrat, u kterých objektů nedostávat notifikace vůbec nebo např. nemusíte dostávat notifikace u komentářů, pokud v nich nejste zmíněni:

Selektivní výběr objektů pro notifikace

💡 Nad rámec běžných notifikací si lze nastavit (nadstandardní) automatické notifikace v rámci automatických procesů viz Jak vytvořit automatický proces / workflow. Tato automatizace se může hodit třeba u dokladů viz Proces na schvalování dokladů.

Kdo dostává automaticky notifikace

Firmy (nová firma, změny na firmě)

 • Přiřazená osoba
 • Spolupracující
 • Uživatel, který volitelně sleduje firmu (= uživatel, který ručně zvolil možnost sledovat objekt)

Projekty (nový projekt, změny v projektu)

 • Projektový manažer
 • Spolupracující
 • Uživatel, který sleduje projekt
 • Přiřazená osoba u firmy projektu nadřazené
 • Spolupracující u firmy projektu nadřazené
 • Uživatel, který sleduje firmu projektu nadřazenou
 • Uživatel, který volitelně sleduje projekt

Úkoly (nový úkol, změny úkolu)

 • Zadavatel úkolu (pokud je veden jako Zadavatel)
 • Přiřazená osoba
 • Spolupracující
 • Uživatel, který sleduje úkol
 • Uživatel, který volitelně sleduje úkol
 • Nenotifikují se sledující nadřazeného projektu (např. projektový manažer) nebo nadřazené firmy (např. přiřazená osoba) 

Doklady (nový doklad, změna dokladu)

 • Zadavatel dokladu
 • Přiřazená osoba u nadřazené firmy
 • Doklad zařazený v úkolu a projektu - přiřazená osoba úkolu, projektový manažer, přiřazená osoba u nadřazené firmy
 • Doklad zařazený v projektu bez úkolu - projektový manažer, přiřazená osoba u nadřazené firmy
 • Doklad nezařazený pod projekt ani úkol nebo pokud neexistují sledující z projektu a úkolu, notifikuje se přiřazená osoba u dokladu nadřazené firmy
 • Uživatel, který volitelně sleduje doklad

Příjmy a výdaje (nové, změny)

 • Zadavatel příjmu/výdaje
 • Sledující nadřazeného projektu a úkolu (např. projektový manažer, přiřazená osoba), pokud není žádný z těchto sledujících u nadřazeného projektu a úkolu, pak sledující z nadřazené firmy (např. přiřazená osoba, spolupracující)
 • Uživatel, který volitelně sleduje příjem/výdaj

Výkazy (nový výkaz, změny výkazu)

 • Zadavatel výkazu
 • Výkaz zařazený v úkolu a projektu - přiřazená osoba úkolu, projektový manažer
 • Výkaz zařazený v projektu bez úkolu - projektový manažer
 • Výkaz nezařazený pod projekt ani úkol nebo pokud neexistují sledující z projektu a úkolu, notifikuje se přiřazená osoba u výkazu nadřazené firmy
 • Uživatel, který volitelně sleduje výkaz

Události (nový událost, změna události)

 • Organizátor (zadavatel)
 • Účastníci
 • Uživatel, který volitelně sleduje událost

Soubory (nový soubor, změny souboru)

 • Zadavatel souboru
 • Sledující z nadřazeného úkolu, pokud je soubor vložen do úkolu
 • Sledující z nadřazeného projektu, pokud je soubor vložen přímo do projektu (pro projekt bez úkolu) nebo pro soubor vložený do projektovéjo úkolu není jiný sledující u úkolu
 • Sledující z firmy, příjmu, výdaje, události, dokladu, produktu, pod které je soubor přímo vložen
 • Uživatel, který volitelně sleduje soubor

Produkty (nový produkt, změny produktu)

 • Automaticky není notifikován nikdo
 • Uživatel, který volitelně sleduje produkt