<< Zpět do Vzdělávacího centra

Umožnili jsme vám u příjmů a výdajů (když v Cashflow sledujete DPH) zadávat částky i bez DPH a celková částka a DPH se automaticky dopočítávají. Automatické dopočítávání částek lehce zkomplikovalo situace, kdy sazba DPH není defaultní nebo DPH je třeba nulové. Ve videu vám ukazujeme postup, jak v takovém případě částky měnit a obejít tak automatické dopočítávání: