<< Zpět do Vzdělávacího centra

Šablony personalizace

Podívejte se, jak vytvořit šablony pro personalizaci Caflou vašich kolegů a uživatelů, které do svého účtu zvete. Pomocí šablon jim výrazně zpřehledníte Caflou a usnadníte jim začátky práce s aplikací. V rámci šablony můžete nastavit:

 1. Moduly na nástěnce
 2. Levý panel
 3. Horní menu
 4. Zobrazené záložky v detailu firem, projektů, úkolů, startovací záložky (opět u firem, projektů, úkolů) nebo počet položek na stránce přehledů 

💡 Pro personalizaci šablon je vhodné znát

Pozn. 1: Nadále lze personalizovat manuálně, tedy že ručně upravíte nastavení (viz body výše) pro každého uživatele a to přes akci "Personalizovat" v akčním menu u daného uživatele. 

Pozn. 2: Obecné nastavení pro všechny nově přizvané uživatele účtu lze také nastavit ve Správě uživatelů, v záložce Obecné a to:

 • Povinné dvoufázové ověření
 • Skryté záložky v detailu firem, projektů a úkolů
 • Pořadí záložek v detailu firem, projektů a úkolů a výchozí záložka

Pozn. 3: Šablony personalizace lze aplikovat také hromadně (přes akci v přehledu šablon)

❗ Změny (manuální nebo skrze šablonu) ideálně provádějte s vědomím uživatele, abyste mu neměnili vzhled jeho aplikace pod rukama. Aplikace šablona na profil existujícího uživatele přepíše personalizaci, kterou si tento uživatel mohl sám nastavit.

Šablony uživatelských práv

Podívejte se, jak vytvořit šablony uživatelských práv pro kolegy a uživatele, které do svého účtu zvete.

Šablonu práv lze aplikovat

 • budoucím uživatelům při odeslání "pozvánky" (zvolíte výchozí práva) nebo
 • již existujícím uživatelům (přes úpravu práv u daného uživatele aplikujete šablonu)

Kdo šablony práv využije?

 • Šablony práv využijete, pokud zvete do účtu uživatele častěji a tito uživatelé mají mít určitou shodnou podobu uživatelských práv (např. obchodník, fakturantka, manažer apod.). Pomocí šablony práv jim nastavujete práva na úrovni účtu.
 • Pokud přistupujete k právům zpravidla selektivně, tedy že práva uživatelům přidáváte přídáním role (na projekech, úkolech), pak šablony spíše nevyužijete, jelikož ty jsou určený pro práva plošná z úrovně účtu.