<< Zpět do Vzdělávacího centra

Fakturujete zákazníkům v pravidelných intervalech? Potom využijete možnost nastavit pravidelné/opakované faktury. Při vytváření faktury stačí jít do záložky „Opakování“ a zvolit možnost „Opakovaná faktura“:

V dalším kroku si zvolíte frekvenci opakování, kdy nové faktury vytvořit, kdy s opakováním skončit:

Frekvenci opakování si v Caflou lze nastavit libovolnou, např.

  • pro kvartální platby zvolíte frekvenci "Měsíčně" a opakovat jednou za "3" měsíce atd.

Pokud chcete, aby se nové faktury automaticky posílali zvoleným adresátům, můžete vše nastavit v záložce „Sdílení“. Caflou pak automaticky odešle email s fakturou:

Pokud použijete možnost automatického sdílení, první faktura v řadě se odešle, jakmile kliknete na „Uložit“, další emaily se pošlou vždy v den vytvoření nové faktury z řady. Pokud možnost sdílet nevyužijete, nadále je možné sdílet vytvořené faktury manuálně z přehledu faktur (přes akční menu). Výhodou může být, že před odesláním lze fakturu zkontrolovat a případně upravit.

V přehledu snadno poznáte pravidelné faktury podle symbolu opakování. Pokud si ve filtru zvolíte možnost zobrazit „Plánovaná opakování“, uvidíte i budoucí (naplánované) faktury:

Pokud budete potřebovat upravit řadu opakovaných faktur, můžete z přehledu šablon/vzorů opakování:

Stejně jako u jiných opakovaných objektů (umíme opakovat také úkoly, příjmy a výdaje) lze editovat celou řadu faktur, pouze budoucí plánované faktury nebo třeba jen jednu konkrétní fakturu.

Pravidelnou řadu faktur lze vytvořit pro vydané i přijaté faktury, tak i pro proformy.

Opakované faktury / Cashflow

Z opakovaných faktur můžete standardně vytvářet také příjmy nebo výdaje do modulu Cashflow. Caflou pak vytvoří plánované položky v Cashflow a v momentně, kdy dojde k vytvoření další faktury z řady, dojde i k vytvoření příjmu / výdaje.

Opakované faktury / Párování s bankou

Párování funguje u opakovaných faktur stejně jako u faktur neopakovaných. Platba v bankovním účtu se nadále páruje podle variabilního symbolu a částky s již vytvořenou fakturou, plánované faktury doposud nevytvořené se nepárují.