Párování faktur

Stačí jít do nastavení faktur, do záložky "Bankovní účty" a u účtu zvolit možnost "Párovat faktury", vyplnit token z vašeho bankovního účtu, uložit a je hotovo. Caflou následně páruje platby s fakturami dle částky a variabilního symbolu. Při shodě označí fakturu za vypořádanou (uhrazenou).

Párování plateb s fakturami

Párování plateb - modul Cashflow

Pokud používáte naše Cashflow, i v něm umíme párovat platby. Jděte do Nastavení Cashflow 

Nastavení Cashflow

a v záložce "Párování plateb" přidejte vaše účty, vložte autentizační token a zvolte jeden ze dvou módů:

  1. Pouze aktualizovat - Caflou bude pouze párovat platby z vašeho bankovního účtu s příjmy i výdaji zavedenými do Caflou, pokud Caflou nenajde položku ke spárování, žádnou akci neprovede, pokud najde položku ke spárování, označí ji za vypořádanou (uhrazenou)
  2. Vytvářet a aktualizovat - jako vv předchozím bodě Caflou spáruje platby v bankovním účtu s existujícími položkami v Caflou a označí je za vypořádané (uhrazené), navíc ale pro platby na bankovním účtu, ke kterým nenajde pár v Caflou, vytvoří nový příjem nebo výdaj.

Párování plateb v modulu Cashflow

Caflou páruje platby v bankovním účtu s položkami v modulu Cashflow dle částky a variabilního symbolu.

!!! Nově je tedy nutné při zadávání příjmů či výdajů do modulu Cashflow, pro účely párování, zadávat i variabilní symbol.

Variabilní symbol pro párování plateb

Pokud používáte v Caflou zároveň fakturaci i Cashflow, vše zůstává nadále propojeno, variabilní symbol z faktury se automaticky zapíše k příjmu nebo výdaji v Cashflow. Taktéž platba vypořádaná (uhrazená) v modulu Cashflow díky párování označí i navázanou fakturu za uhrazenou a naopak, uhrazená faktura díky párování označí za uhrazený i na fakturu navázaný příjem (nebo výdaj).

Jak získat token pro účet ve Fio bance

  1. jděte do Nastavení
  2. vyberte možnost API
  3. klikněte "Přidat nový token" (zvolte možnost "Pouze sledovat účet")
  4. číslo tokenu zkopírujte a použijte pro nastavení párování v Caflou

Jak získat Fio token