<< Zpět do Vzdělávacího centra

Koncept rozpočtů a jejich čerpání nabízí Caflou také na úrovni řízení projektů viz Jak pracovat s rozpočty a řídit ziskovost projektů 📖

Pokud chcete s rozpočty a finančními KPI pracovat i mimo řízení projektů, např. chcete sledovat čerpání rozpočtů na mzdy, na marketing, na vozový park, na nákup materiálů, na vzdělávání apod. nebo třeba sledovat plnění obchodních plánů, např. že konkrétní zákazník či služba či produkt přináší očekávané příjmy nebo konkrétní obchodník či projektový manažer plní očekávání nebo chcete sledovat ziskovost oddělení či střediska ve firmě, můžete pro sledování těchto rozpočtů a KPI využít "globální" rozpočty.

"Rozpočty a KPI" najdete v sekci Ekonomika. Vytvořený rozpočet pak sleduje plánované a uhrazené příjmy a/nebo výdaje dle určených kritérií.

Přehled rozpočtů/KPI

V přehledu rozpočtů pak kromě trvání rozpočtu a výše rozpočtu vidíte i plnění vůči plánu:

Firemní rozpočty

Rozpočty si můžete zobrazit v tabulce (viz výše) nebo graficky v dlaždicích:

Firemní rozpočty

Co hodnoty v přehledu znamenají:

 • Naplánováno - hodnota vypočítává plánované čerpání (z neuhrazených i uhrazených položek) (kliknutím na hodnotu si rozbrazíte položky, ze kterýchje hodnota vypočítaná)
 • % Plán - Naplánováno/Výše rozpočtu
 • Uhrazeno - hodnota vypočítává uhrazené čerpání (pouze z uhrazených položek) (kliknutím na hodnotu si rozbrazíte položky, ze kterýchje hodnota vypočítaná)
 • % Uhrazeno - Uhrazeno/Výše rozpočtu
 • % Trvání rozpočtu - jaký díl času už z celkové délky rozpočtu uběhl

Nový rozpočet

Nový rozpočet vytvoříte přes akci "Přidat rozpočet" . Následně můžete ve formuláři definovat kritéria rozpočtu:

Firemní rozpočty - nastavení

Jaká kritéria lze nastavit:

 • Období od/Období do - systém pro výpočet použije pouze příjmy a výdaje, které mají ve zvoleném intervalu
  • datum splatnosti (pro plánované čerpání)
  • nebo datum úhrady (pro uhrazené čerpání)
 • Výše rozpočtu - toto je hladina, vůči které jsou porovnávány plánované a uhrazené příjmy a výdaje
 • Zda rozpočty obsahují DPH - pokud rozpočty neobsahují DPH, pak pro výpočet čerpání rozpočtů použijeme u příjmů a výdajů částky bez DPH

Z jakých příjmů/výdajů se čerpání rozpočtů počítá

 • Firmy - pokud zde zvolíte firmy, pak se do čerpání rozpočtů budou počítat pouze příjmy a výdaje přiřazené těmto firmám
 • Projekty - pokud zde zvolíte projekty, pak se do čerpání rozpočtů budou počítat pouze příjmy a výdaje přiřazené těmto projektům
 • Kategorie - pokud zde zvolíte kategorie, pak se do čerpání rozpočtů budou počítat pouze příjmy a výdaje s vybranými kategoriemi
 • Zdroje - pokud zde zvolíte zdroje, pak se do čerpání rozpočtů budou počítat pouze příjmy a výdaje s vybranými zdroji
 • Typy příjmů/výdajů - můžete zvolit, zda se čerpání rozpočtů počítá pouze z příjmů, pouze z výdajů nebo z příjmů a výdajů
 • Sledovat naplánované příjmy/výdaje - pokud zaškrtnete, pak se vypočítává plánované čerpání (z neuhrazených i uhrazených položek)
 • Sledovat uhrazené příjmy/výdaje - pokud zaškrtnete, pak se vypočítává uhrazené čerpání (pouze z uhrazených položek)

Nastavit si můžete také upozornění emailem. Systém odešle upozornění emailem na zvolené uživatele, pokud dojde k překročení nastavené hladiny:

Firemní rozpočty - upozornění

Čerpání rozpočtů se automaticky aktualizuje 1x denně. Rozpočty lze aktualizovat ručně "přeuložením" rozpočtu (Upravit->Uložit).

Modul pro rozpočty na nástěnce

1) Tabulkový přehled

Na nástěnku si můžete přidat vlastní modul obsahující tabulkový přehled rozpočtů definovaný uložených filtrem, více viz Jak na personalizaci Caflou.

2) Grafické zobrazení konkrétního rozpočtu

Konkrétní rozpočet si ve formě grafické dlaždice můžete zobrazit na Nástěnku opět přes vytvoření nového modulu v sekci Personalizace/Nástěnka. Jen pro grafickou "dlaždici" je třeba zvolit modul "Rpozpočty a KPI" a zaškrtnout" Grafikcý widget", což následně umožní zvolit jeden konkrétní rozpočet:

Firemní rozpočty - Nástěnka

Firemní rozpočty - Nástěnka