<< Zpět do Vzdělávacího centra

Plánujete projekty a chcete vidÄ›t posloupnosti mezi projektovĂ˝mi Ăşkoly názornÄ›ji a tabulkovĂ© zobrazenĂ­ je vám málo? PouĹľijte GannttĹŻv diagram. S GanttovĂ˝m diagramem mĹŻĹľete pracovat buÄŹ

  1. v rámci jednoho projektu (projektový Gantt) nebo
  2. na úrovni účtu (tzv. "nadprojektový" Gantt)

PodĂ­vejte se, jak na to:

Projektový Ganttův diagram a závislosti úkolů (v rámci jednoho projektu)