<< Zpět do Vzdělávacího centra

Z Caflou můžete do účetního programu iÚčto exportovat faktury a proformy evidované v Caflou. Do Caflou z iÚčto můžete importovat adresář (zákazníky a dodavatele) a pak také faktury (jako příjmy a výdaje) pro účely řízení cash flow. 

Funkce je identická s propojeními na účetní programy QuickBooksXeroZoho Books, Abra Flexi, iDoklad, Fakturoid. Propojení na účetnictví Pohoda a Money S3 probíhá přes aplikaci Caflou Desktop Agent.

Z iÚčto můžete do Caflou importovat tyto agendy:

 • Adresář (zákaznící, dodavatelé) z iÚčto -> Firmy v Caflou
 • Vydané faktury z iÚčto -> Příjmy v Caflou (modul Cashflow/Příjmy a výdaje)
 • Přijaté faktury z iÚčto -> Výdaje v Caflou (modul Cashflow/Příjmy a výdaje)

Objekty lze importem do Caflou i aktualizovat (např. změna adres u firem nebo stavu uhrazeno u faktur).

Z Caflou můžete do iÚčto exportovat tyto agendy:

 • Vydané faktury z Caflou -> Vydané faktury v iÚčto
 • Přijaté faktury z Caflou -> Přijaté faktury v iÚčto
 • Vydané proformy z Caflou -> Zálohové faktury vydané v iÚčto
 • Přijaté proformy z Caflou -> Zálohové faktury přijaté v iÚčto

Jednou odeslané doklady z Caflou do iÚčto se už dalším exportem neaktualizují.

Jak propojit Caflou s iÚčto

Propojení nastavíte v Nastavení účtu, v sekci Connector:

Propojení Caflou s Abra Flexi 1

Nové spojení na iÚčto vytvoříte kliknutím na "Přidat spojení":

Propojení Caflou s Abra Flexi 2

Pro vytvoření spojení je třeba definovat:

 1. Název spojení (libovolný název, kterému budete rozumnět)
 2. Z účetních programů zvolíte iÚčto
 3. Vyplníte API klíč z iÚčto (ten získáte v sekci Nastavení -> Nastavení API)
 4. Kliknete na "Připojit", čímž získáte url pro webhook
 5. Webhook vložíte do iÚčto (opět v sekci Nastavení -> Nastavení API -> Webhooky)

Úspěšné propojení bude signalizováno stavem "connected". Poté je třeba nastavit, co za data chcete do Caflou importovat a/nebo z Caflou exportovat .

Vytvoření propojení

V záložce "Importovat" máte tyto volby:

 1. Firmy
  1. Ne (firmy se importovat nebudou)
  2. Nahrát pouze nové (importují se pouze nové firmy, které ještě importovány nebyly, změny už se následně importovat nebudou)
  3. Nahrát nové a aktualizovat staré (importují se nové firmy, importují se také změny (např. změna adresy)
 2. Příjmy
  1. Ne (příjmy se importovat nebudou)
  2. Nahrát pouze nové (importují se pouze nové příjmy, které ještě importovány nebyly, změny už se následně importovat nebudou)
  3. Nahrát nové a aktualizovat staré (importují se nové příjmy, importují se také změny (např. stav uhrazeno)
 3. Výdaje
  1. Ne (výdaje se importovat nebudou)
  2. Nahrát pouze nové (importují se pouze nové výdaje, které ještě importovány nebyly, změny už se následně importovat nebudou)
  3. Nahrát nové a aktualizovat staré (importují se nové výdaje, importují se také změny (např. stav uhrazeno)
 4. Importovat příjmy a výdaje z intervalu - můžete zvolit, zda chcete importované příjmy a výdaje omezit intervalem (např. pouze příjmy a výdaje od 1.1.2021 apod.)
 5. Automatické opakování - pokud zaškrtnete, pak import probíhá automaticky a importuje se alespoň 1x denně

V záložce "Exportovat" máte tyto volby:

 1. Ne (faktury a proformy se neexportují)
 2. Nahrát nové (zvolené typy dokladů se exportují)
  1. Přijatá faktura
  2. Vydaná faktura
  3. Přijatá proforma
  4. Vydaná proforma
 3. Exortovat doklady z intervalu - můžete zvolit, zda chcete export dokladů omezit intervalem (např. pouze faktury od 1.1.2021 apod.)
 4. Automatické opakování - pokud zaškrtnete, pak export probíhá automaticky a exportuje se alespoň 1x denně

Nové spojení se uloží kliknutím na "Uložit". Pak ho uvidíte v přehedu spojení.

Spojení lze vždy upravit (přes tlačítko "Upravit"). 

Import můžete vždy spustit manuálně kliknutím na "Aktualizovat" a to i v případě, že máte nastaveno automatické opakování (které importuje/exportuje minimálně jednou denně).

Propojení Caflou s iÚčto

O výsledku importu nebo exportu jste informování notifikacemi:

Propojení Caflou s Abra Flexi 9