<< Zpět do Vzdělávacího centra

Chcete vidět, jak si vaše projekty vedou a to tak, že jejich výkony vidíte vedle sebe? V CAFLOU si výkon projektů snadno zobrazíte v přehledu projektů:

Pozn.: stejný přehled si můžete zobazit i pro úkoly v přehledu úkolů

Stačí si v přehledu projektů zobrazit sloupce označené jako "Rozpočet":

Výkon projektů

Sloupce "Rozpočet" vidí pouze uživatelé s právem vidět "Cashflow".

Co vidíte?

  • Rozpočet na hodiny - očekávaná spotřeba hodin nastavená v daném projektu
  • Vykázané hodiny - hodiny vykázané skrze výkazy na daný projekt
  • Změřený čas - změřený čas pod daným projektem přes stopky/time tracker
  • Rozpočet na příjmy - očekávané příjmy nastavené v daném projektu
  • Uhrazené příjmy - již uhrazené příjmy evidované pdo daným projektem
  • Rozpočet na výdaje - očekávané výdaje nastavené v daném projektu
  • Uhrazené výdaje - již uhrazené výdaje evidované pdo daným projektem
  • Progres - jsou zobrazeny 2 čísla (např. 46% / 51%) - % čerpání z plánovaných výdajů / % čerpání z plánovaných hodin

Na úrovni jednoho projektu si pak můžete také zobrazit "Zdraví projektu", kde také vidíte čerpání rozpočtů právě pro jeden daný projekt (hodiny, příjmy, výdaje):

Zdraví projektu