<< Zpět do Vzdělávacího centra

Pokud chcete v Cashflow sledovat DPH, jděte to nastavení Cashflow a zaškrtněte volbu "Sledovat DPH" a uložte:

Jakmile změníte nastavení, u příjmů a výdajů bude možné evidovat výši DPH. Systém automaticky vypočítá výši DPH dle částky, použijeme výchozí sazbu DPH (dle nastavení fakturace/dokladů), hodnotu DPH lze ale vždy přepsat:

Jakmile začnete zadávat DPH u plateb, uvidíte indikativní součty DPH v přehledu Cashflow:

sledovat DPH v Cashlow - přehled dph

Stejně tak můžete DPH sledovat i v tabulkovém přehledu:

DPH v tabulkovém přehledu

Pokud budete pečlivě vyplňovat plánované příjmy a výdaje, indikativně uvidíte, jak vysoké odvody DPH v budoucnosti budete mít a můžete tak "opravit" vaše cash flow na základě odhadu výše DPH.

Datum daně a automatické vytváření odvodu/vratky DPH

Pokud chcete plánování odvodů či vratek DPH zpřesnit, máte možnost u příjmů a výdajů jasně určit i daňové zařazení příjmu i výdaje díky atributu "Datum daně".

Můžete také systém nechat automaticky z příjmů a výdajů dynamicky generovat očekávaný odvod/vratku DPH a tím zpřesnit plánované cashflow. (pro tarif Delfín, Žralok a Kapr 2024)

Jak na to se podívejte zde:

☝ Pozor: pokud aktivujete volbu "Evidovat datum daně", bude hodnota pro Datum daně pro každý příjem a výdaj povinná a bude ji nutné vyplnit. Myslete na to, pokud např. příjmy a výdaje vytváříte třeba přes API nebo Make.