<< Zpět do Vzdělávacího centra

Daňový doklad k přijaté platbě si u proformy můžete vygenerovat, pokud:

  • jste plátci DPH
  • proforma je uhrazená​

Doklad vygenerujete přes akční menu proformy:

Daňový doklad k přijaté platbě

​Následně můžete doklad upravit ve formuláři dokladu, sdílet emailem apod.

Vzhled daňového dokladu k přijaté platbě​​

Export daňového dokladu k přijaté platbě

Přehled daňových dokladů k přijaté platbě

Vytvořené daňové doklady k přijaté platbě najdete v přehledu faktur. Daňové doklady k přijaté platbě mají svoji oddělenou číselnou řadu (řady si můžete nastavit v Nastavení dokladů) a v přehledu faktur je lze snadno vyfiltrovat pomocí filtru:

Filtr pro daňové doklady k přijaté platbě

Vyfiltrované daňové doklady k přijaté platbě lze astandardně exportovat, např. do PDF, ISDOC, XML pro Pohodu či Money S3 apod.

Automatizace

Pokud chcete, aby se daňový doklad k přijaté platbě vystavoval automaticky po úhradě proformy (a také automaticky odeslal zákazníkovi*), můžete tuto volbu provést ve formuláři proformy:

Automatické vystavení DPP po úhradě proformy

*K automatickému zaslání zákazníkovi dojde (když takto ve formuláři proformy zvolíte), pokud byla proforma sdílena emailem přímo z Caflou. V takovém případě se po úhradě proformy a automatickém vytvoření daňového dokladu k přijaté platbě odešle tento doklad na stejné adresáty, na jaké se odeslala proforma, ze které daňový doklad k přijaté platbě automaticky vznikl.