<< Zpět do Vzdělávacího centra

Jak fungují položky rozpočtu:

Záložka "Rozpočet" v detailu projektu

 • položkový rozpočet můžete vytvářet v záložce "Rozpočet" v detailu každého projektu
  • přístup do záložky "Rozpočet" má pouze uživatel s právem "Zdraví" v daném projektu
 • položky přidáváte přes tlačítko "Přidat položku rozpočtu"
  • možnost zobrazit či přidat položky rozpočtu se řídí vlastním právem na objekt typu "Položky rozpočtu" s tradičná možností "Číst a psát"

Sazby a ceny u položek

 • položky rozpočtu mohou mít libovolné jednotky, tedy hodiny, kilometry, kusy atd. (funkce je velmi podobná výkazům, jednotky můžete i přidávat)
 • sazby pro položku rozpočtu lze určit jako u výkazů, lze nastavit:
  • fixní ceny
  • vlastní sazby
  • vybrat z obecných sazeb (které máte pro výkazy nastavené v účtu)
  • pokud u uživatelů máte definované sazby (obecně nebo i v rámci projektu), systém použije jako výchozí právě sazbu u uživatele, kterému je položka "přiřazena" (např. pracovník, se kterým se počítá pro realizaci dané položky) 
 • v přehledu položkového rozpočtu vidíte ceny položek
  • zde se systém chová jako u výkazů, pokud používáte dvojí sazby, vidíte ceny příjmové i výdajové, pokud používáte pouze jednu sazbu, vidíte jen jednu cenu

Možné akce s položkovým rozpočtem

 • položkový rozpočet lze exportovat do xls, csv a pdf (pdf v klasickém i moderním stylu - styl lze měnit v Nastavení účtu, v sekci Exporty)
 • z položek rozpočtu lze vytvářet přes hromadnou akci:
  • doklady
   • nabídky
   • objednávky
   • proformy
   • faktury
  • úkoly do daného projektu (včetně rozpočtů, které se převedou z položek)
  • příjmy či výdaje do plánu Cashflow projektu
 • nastavené rozpočty projektu (na příjmy výdaje, hodiny a změřený čas) lze načíst z rozpočtů položkových ve formuláři projektu (záložka "Rozpočty") 

Položkové rozpočty projektů